L’epilèpsia és un trastorn neurològic crònic. No obstant això, les persones afectades i les seves famílies s’enfronten, en moltes ocasions, a la discriminació i a l’estigma social, derivat en gran part pel desconeixement general que existeix sobre aquesta malaltia i els seus mites socials.

Per tot això, les persones amb epilèpsia presenten un major risc de patir problemes psicològics. I si sumem que portem molt de temps sense sortir de casa, és important tenir clars els aspectes psicosocials per ajudar una persona amb epilèpsia a poder superar-los, i també la seva família.

Actualment es desconeixen quins són els factors que incideixen en la major presència de trastorns psicològics en pacients amb epilèpsia, segons apunta la Epilepsy Foundation, però la veritat és que cal valorar un gran nombre de variables a través d’un enfocament multidisciplinari.

Ilustración @leepix_x_#illustration

 

Quines repercussions té l’epilèpsia en els pacients i les seves famílies a nivell psicosocial?

Principalment, les persones amb epilèpsia tenen major prevalença en aquests tipus de trastorns:

Trastorns adaptatius o cognitius:
Trastorns de l’ànim, depressió o ansietat:

Poden tenir lloc per diferents causes entre les quals cal destacar el difícil control de les crisis; el no saber quan passaran; o bé pel propi efecte del tractament.

Dèficit atencional i altres psicopatologies:

Precisament, el IV Congreso de la Sociedad Española de Epilepsia (SEEP) va aprofundir en aspectes relacionats amb problemes associats a l’epilèpsia infantil, especialment el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) i la disfunció cognitiva.

Antonio Gil-Nagel, va assegurar que “es tracta de problemes freqüents en els nens amb epilèpsia i s’originen per una combinació de factors que inclouen la malaltia de base, la freqüència de les crisis, l’activitat epileptiforme i la medicació antiepilèptica”.

Pel que fa a altres patologies, hi ha un reduït nombre de pacients que pateixen quadres psicòtics, encara que aquest aspecte (com s’explica a Apice Epilepsia), és menys frecqüent.

⬆ Volver arriba

És beneficiós el suport psicològic per a les persones afectades i les seves famílies?

A Espanya es detecten cada any entre 12.400 i 22.000 nous casos d’epilèpsia, segons la revista Redacción Médica. “L’epilèpsia és una de les causes de consulta més freqüents en un servei de Neurologia i és a més una de les malalties que més afecten la qualitat de vida del pacient “, assenyala Francisco Javier López, coordinador del Grup d’Estudi d’Epilèpsia de la Societat espanyola de Neurologia.

Per tant, i atès que es tracta d’un causa prevalent en els serveis de Neurologia i les seves conseqüències afecten la qualitat de vida, es fa necessària una intervenció psicològica adecuada, individual o grupal,  per ajudar a millorar l’acceptació de la malaltia, el compliment amb el tractament i a disminuir els trastorns esmentats anteriorment.

Us recomanem que pugueu visionar els vídeos de la I Jornada sobre Infància i Neuroeducació, en els quals es fa un repàs sobre els diversos perfils professionals que afronten l’epilèpsia, i el que significa l’acompanyament psicològic, fonamentalment d’infància i joves, en l’epilèpsia.

En aquests temps de confinament, la FEDE (Federació Espanyola d’Epilèpsia) ofereix un servei de suport psicològic per a persones adultes amb epilèpsia y també per a famílies amb fills /es amb epilèpsia.