El Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC) és una entitat pública que depèn del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. En el seu web podem trobar informació d’interès com, per exemple, els criteris per a assignació del grau de discapacitat en pacients amb epilèpsia.

En unes jornades organitzades al maig de 2018 es van donar a conèixer aquests criteris, que nosaltres us fem arribar:

  • Classe 1: 0% de discapacitat. Pacient correctament tractat.
  • Classe 2: 1-24% de discapacitat. Pacient amb grau de discapacitat lleu. Correctament tractat i que presenta menys d’una crisi mensual. En aquest apartat es fa especial esment de les absències i les CPS (crisis parcials simples), en les quals la freqüència podrà ser superior a 1 al dia.
  • Classe 3: 25-49%. Discapacitat moderada. Pacient amb epilèpsia (excepte absències i CPS) correctament tractat que presenta d’1 a 3 crisis mensuals.
  • Classe 4: 50-70% de discapacitat greu. Pacient amb epilèpsia (excepte absències i CPS) correctament tractat que presenta més de 4 crisis  mensuals.
  • Classe 5: +70% Pacient d’epilèpsia amb discapacitat molt greu. Es tracta de pacients que, encara que tinguin les seves crisis epilèptiques correctament tractades, precisen de l’ajuda d’una altra persones.

Per a més informació, cliqueu  la web oficial del CEADAC