El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicad amb data 9 d’octubre que “els gossos de suport per a les persones amb trastorns diabètics i epilèptics” tindran accés a les instal·laccions i mitjans de transports, segons es contempla al Reial Decret 537/2019, del 20 de setembre. L’entrada en vigor ha estat el 9 d’octubre. Teniu toda la informació a l’enllaç de la Federació Espanyola d’Epilèpsia.