Tot i que l’epilèpsia és una malaltia neurològica, no incapacita a qui la pateix per a poder treballar. Però la imatge de la persona amb epilèpsia en l’inconscient empresarial, no ajuda al fet que aquest col·lectiu tingui més contractes. Les persones amb epilèpsia poden i han de treballar, però la por al rebuig comporta no dir que es conviu amb l’epilèpsia.

La Sociedad Española de Neurología va recollir les conclusions d’un estudi dut a terme als Estats Units en la qual els candidats a ser triats per a un treball i que tenien epilèpsia, presentaven la seva relació amb l’epilèpsia com un signe de superació.

Malgrat tot, des de Mar de Somnissom conscients que una gran majoria de les persones adultes que conviuen amb epilèpsia no diuen que la tenen. Per por i rebuig, com hem vist anteriorment. Per això són tan importants les campanyes formatives com Conocer la Epilepsia nos hace iguales que fan des de la FEDE, Federación Española de Epilepsia i la web Vivir con Epilepsia, o Da la Cara por la Epilepsia, una acció que té com a suport la pàgina web en la qual es convida a totes les persones al fet que expliqui la seva relació amb l’epilèpsia i es facin un foto per a pujar-la també a Instagram. Aquesta última activitat està organitzada per Mar de Somnis i té també el vistiplau de la FEDE.

En alguns casos l’epilèpsia comporta altres discapacitats. Les persones amb discapacitat conformen un grup vulnerable i nombrós al qual la societat ha mantingut habitualment en condicions d’exclusió. El que ha comportat la restricció dels seus drets bàsics i llibertats.

La integració social de les persones amb discapacitat és un dret constitucional, i correspon als poders públics dur a terme polítiques que eliminin les barreres que la impedeixen o dificulten. La incorporació al mercat laboral d’aquest col·lectiu és un factor destacat per a aconseguir la seva plena integració.

Sabieu que les empreses públiques i privades que que tinguin en plantilla més de  50 treballadors estaran obligades a donar feina a un 2% de persones amb discapacitat?

Per cada contracte indefinit a una persona amb discapacitat, a jornada completa, l’ocupador rebrà 3.907€ i per l’adaptació del lloc de treball o eliminació de barreres, 902€.

Centres Especials d’Ocupació

Els Centres Especials d’Ocupació són empreses l’objectiu principal de les quals és el de proporcionar als treballadors amb discapacitat la realització d’un treball productiu i remunerat, adequat a les seves característiques personals i que faciliti la integració laboral d’aquests en el mercat ordinari de treball.

Qui poden adreçar-se als CEO:

Persones amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 33%
Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 65%

Entre els objectius del Plan de Choque para el Empleo Joven 2019-2021 es troba el de prestar especial atenció a col·lectius especialment vulnerables com les persones amb discapacitat.

Si necessites ampliar informació sobre epilèpsia i vida laboral, et recomanem que vagis a la secció de recursos de la web de Mar de Somnis amb informació sobre Epilepsia, sociedad y vida laboral.