Què és l'epilèpsia?

L’epilèpsia afecta a més de 50 milions de persones a tot el món.

En llatí [ἐπίληψις] epílēpsis i en grec [epilambanein] significa “atac d’una malaltia”, ser atacat o agafat per sorpresa. Veurem que aquest factor sorpresa és una característica de l’epilèpsia.

L’epilèpsia és una afecció crònica caracteritzada por crisis epilèptiques recurrents. L’epilèpsia no és una malaltia en sí mateix, sinó un procés iniciat per causes  molt diverses, amb una expressió clínica variable i diferents graus d’evolució i gravetat.

Hi ha  diferents tipus d’epilèpsies en funció d’on es troba el focus irritatiu en el cervell. Tens més informació en aquest enllaç.

Es considera que una persona té epilèpsia quan té dues o més crisis epilèptiques no provocades. Les crisis es produeixen quan grups de cèl·lules nervioses en el cervell segueixen una senyal anormal alterant breument la consciència, els moviments o les accions de l’individu.

És important recordar que existeixen «pacients amb epilèpsia» més que «epilèpsies» i que cada persona té uns efectes diferents.