Tipus de crisis epilèptiques

Hi ha dos tipus de crisis epilèptiques, les generalitzades i les parcials.

Les primeres afecten als dos hemisferis cerebrals (costats del cervell) des de l’inici de la crisi, i se subclassifiquen en varis tipus principals: tònico-clòniques generalitzades, mioclòniques, tòniques, absències i atòniques.

En les crisis parcials, en canvi, l’inici de l’activitat bio elèctrica està limitada en una zona específica del cervell.

Crisis epilèptiques generalitzades tònic-clòniques

Són el tipus més comú i més conegut de crisis epilèptiques generalitzades. S’inicia amb la rigidesa de les extremitats (fase tònica), seguit per sacsejades de les extremitats i de la cara (fase clònica).

Si vols sentir el que sent una persona al tenir aquesta crisi, pots veure aquest vídeo (versió en anglès):

 

⬆ tornar cap a amunt

Crisis epilèptiques generalitzades mioclòniques

Les crisis epilèptiques generalitzades mioclòniques són contraccions ràpides i breus dels músculs corporals, que en general es produeixen a la vegada en ambdós costats del cos. De vegades impliquen un braç o un peu. La gent sol pensar que són sacsejades sobtades o ineptitud. Una variant de l’experiència, comú a moltes persones que no tenen epilèpsia, és la sacsejada sobtada d’un peu durant el son.

Els primers auxilis no solen ser necessaris. Si més no, una persona que tingui una crisi mioclònica per primera vegada ha de rebre una avaluació mèdica completa.

 Si vols sentir el què sent una persona al tenir aquesta crisi, pots veure aquest vídeo (versió en anglès):

 

⬆ tornar cap a amunt

Crisis epilèptiques generalitzades atòniques

Les crisis epilèptiques atòniques produeixen una pèrdua brusca del to muscular. Se les coneix com drop-attacks i consisteixen en capcinejos, pèrdua de la postura, o el col·lapse sobtat. Com que  són tan bruscos, les persones que els experimenten es desplomen, pel que es poden produir lesions traumàtiques al cap. No és necessari prestar primers auxilis, almenys que hi hagi una lesió per la caiguda. Existeixen cascs de protecció tan per nens com per adults.

Si vols sentir el què sent una persona al tenir aquesta crisi, pots veure aquest vídeo (versió en anglès)

 

⬆ tornar cap a amunt

Crisis epilèptiques generalitzades d’absència

Aquests tipus de crisis epilèptiques consisteixen en lapses de pèrdua de consciència que comencen i acaben bruscament, en els que es para l’activitat que està realitzant el pacient i roman amb la mirada fixa durant uns segons.

No hi ha cap senyal d’advertència i no produeixen cap conseqüència una vegada acaben. Es més comú en nens que en adults. Sovint són tan breus que no es detecten encara que succeeixin repetitivament, pel que poden passar mesos i anys abans de que el pacient consulti a un metge.

Els espasmes infantils sn grups de moviments ràpids i bruscos que s’inicien entre els tres mesos i els dos anys. Si un nen està assentat, el cap cau endavant i els braços es flexionen també cap endavant. Si està tombat, els genolls es dobleguen, els braços i el cap es flexionen endavant com si el nadó estigués buscant un suport.

 És necessari consultar al metge per a un diagnòstic encertat.

Si vols sentir el què sent una persona al tenir aquesta crisi, pots veure aquest vídeo (versió en anglès):

⬆ tornar cap a amunt

 

Crisis epilèptiques parcials

Tal i com hem dit abans, en les crisis epilèptiques parcials l’inici de l’activitat 

bio elèctrica està limitada a una zona específica del cervell.

 Es divideixen en les crisis parcials simples (en el què la consciència es conserva), i crisis parcials complexes (a on la consciència s’altera). Les crisis epilèptiques parcials poden arribar a difondre’s per tot el cervell i produir una crisi generalitzada.

 Les convulsions parcials són les més comuns entre les persones amb epilèpsia. Pràcticament qualsevol moviment, sensació, emoció o símptoma  es pot interpretar com part d’una crisi parcial, incloses les al·lucinacions visuals o auditives.

Els vídeos que il·lustren aquesta secció són gentilesa de la Epilepsy Society del Regne UnitLes convulsions parcials són les més comunes entre les persones amb epilèpsia. Pràcticament qualsevol moviment, sensació, emoció o símptoma pot interpretar com a part d’una crisi parcial, incloses les al·lucinacions visuals o auditives.

Si vols sentir el què sent una persona al tenir aquesta crisi, pots veure aquest vídeo (versió en anglès):