Avís Legal

Amb la finalitat de complir amb la legislació vigent i donar confinaça als usuaris/es, els informem que, en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, aquesta pàgina Web és propietat de MAR DE SOMNIS amb CIF G66058066 i domicili a Barcelona, C/RAMBLA CATALUNYA 52, principal 2a, C.P. 08007 de Barcelona (Espanya) inscrita en el Registre d’Associasions de Barcelona, Departament de Justicia, amb les següents dades: Núm. d’inscripció  50404, data resolució 10-5-2013.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns en l’ info@mardesomnis.org

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquest Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’ USUARI/A és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI /A en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix.

Si l’usuari/a no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de MAR DE SOMNIS o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari/a únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de MAR DE SOMNIS  i/o el titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

MAR DE SOMNIS és una marca comercial i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix i es necessita l’autorització expressa de MAR DE SOMNIS quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i els continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de MAR DE SOMNIS.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a el nostra Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, per a la utilització dels nostres serveis és necessari registrar-se i complimentar formularis de sol·licitud de dades. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats en el Web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI/A de la nostra política de privadesa.

L’usuari/ai els socis que tenen accés a la nostra àrea privada, han d’accedir al nostre Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’Ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari/a, que respondrà en tot cas dels danys perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari/a té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments distints als estipulats en les presents condicions d’ús, i si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que MAR DE SOMNIS, queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per a la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari/a.

MAR DE SOMNIS  es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa qualsevol usuari/a que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI/A tingui dret a reclamació de cap tipus per aquesta classe d’accions.

MAR DE SOMNIS es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS/ES que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI/A que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. CONDICIONS D’ÚS

Amb l’objectiu de protegir el bon funcionament del lloc web i tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i oferta de lleure que es pot publicar pels usuaris /es del portal, determinats comportaments són qualificats com a abusos i poden ocasionar la pèrdua del compte d’usuari/a, ja sigui amb caràcter temporal o indefinit.

Com a regla general, no es publicaran activitats amb continguts o accions que puguin resultar il·lícit es, il·legals, contràries a la moral o a l’ordre públic o que resultin inadequades.

L’usuari/a accepta que no publicarà, enviarà per correu electrònic ni proporcionarà cap contingut per a finalitats il·lícites, o que incompleixin la legislació o les normatives aplicables, o que d’alguna manera puguin lesionar els drets i interessos de tercers. Així mateix, l’usuari /a accepta que no utilitzarà aquest lloc web per a finalitats personals o diferents d’aquelles per les quals el present portal va ser creat. Tots aquests comportaments seran considerats com a abusos. A títol simplement exemplificador, es reprodueixen alguns d’aquests comportaments:

• Apropiar-se indegudament de drets de propietat intel·lectual de tercers o d’altres drets de propietat o contractuals,

• Executar comportaments que vagin en contra del bon funcionament tècnic i informàtic del web i que puguin danyar i impedir la normal utilització dels serveis,

•No respectar les condicions de registre i accés als serveis de la present pàgina web

•Publicitar o promocionar empreses o serveis professionals propis o de tercers o realitzar campanyes comercials, publicitàries o de màrqueting,

• Difamar, calumniar,agreujar, insultar o menysprear a qualsevol usuari/a o altre professional del sector,  així com emetre comentaris o informacions sobre els mateixos equívoques, enganyoses o fraudulentes,

• Recopilar, usar o divulgar dades, inclosos dades personals, sobre altres usuaris/es sense el seu consentiment o que afectin a la seva privadesa.

L’incompliment de les condicions d’ús podria significar el bloqueig del compte d’usuari/a, l’esborrat i/o edició del text ofensiu, i les mesures i denúncies adequades segons les lleis espanyoles i europees.

Amb l’objectiu de millorar el servei i minimitzar els problemes MAR DE SOMNIS  es reserva el dret a modificar i actualitzar les condicions d’ús sense previ avís.

D. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de MAR DE SOMNIS que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari/a en tot moment i no recaptar informació innecessària sobre l’usuari/a.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic amb la finalitat de què ens sol·liciti qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte.

Les seves dades seran objecte de tractament i incorporades als nostres fitxers de “Gestió”, com a titulars i responsables de les mateixes per a la prestació dels serveis contractats així com per tramitar la seva alta com a usuari/a del portal web MAR DE SOMNIS .

L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix li informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals de menors de 14 anys sense el consentiment dels pares o tutors legals.

L’usuari/a serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a MAR DE SOMNIS o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers.

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat?

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, algunes són absolutament necessàries per poder dur a terme els serveis que li oferim.

La nostra plana web recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diferents formularis de registre adreçats de manera individualitzada i personalitzada a cada un dels per fils de potencials usuaris/es dels nostres serveis.

En concret:

En el moment del registre, li sol·licitem les seves dades personals per permetre publicitar les activitats de lleure infantil i juvenil que es vulgui oferir a través del nostre portal, així com per a la formalització del corresponent contracte de prestació de serveis.

En conseqüència, ens atorga el consentiment exprés per al tractament de les dades personals facilitades i, en el cas de què ens especifiqui en el camp d’observacions de la butlleta, alguna dada de salut o que pugui tenir la consideració de sensible a efectes de la LOPD, les de salut necessàries per a la prestació del servei contractat. MAR DE SOMNIS mantindrà la més absoluta confidencialitat d’aquestes dades i sols s’utilitzaran de manera interna i amb l’única finalitat de tramitar la inscripció.

Les imatges contingudes en les fotografies preses en el transcurs de les activitats organitzades en les què puguin participar els menors com colònies, festivals, activitats, jornades infantils i juvenils o similars formen també part dels nostres fitxers i, per tant, sol·licitem el seu consentiment per a la seva publicació a la nostra plana web amb l’única finalitat de fer difusió de les activitats publicades a MAR DE SOMNIS, sense que en cap cas puguin ser utilitzades per a finalitats comercials o lucratives.

MAR DE SOMNIS es reserva el dret a decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals.

En qualsevol moment pot oposar- se als nostres enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts legalment, dirigint-se per escrit a MAR DE SOMNIS.- Responsable Protecció de Dades–Carrer de Muntaner 244, 5è 1a, C.P. 08021 de Barcelona (Espanya), aportant-nos còpia del seu D.N.I.

Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat a les mateixes fins que MAR DE SOMNIS ho consideri oportú i mentre sigui escaient a la finalitat per la que es van obtenir.

Comunicacions de dades

MAR DE SOMNIS li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos en què l’usuari/a ens ho autoritzi expressament i en els legalment previstos.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que MAR DE SOMNIS ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial decret 1720/2007 regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Cookies

Aquesta pàgina Web pot utilitzar cookies però que en cap cas es tracten dades de caràcter personal, ni són utilitzades amb finalitats publicitàries, i que per tant queden exceptuades del compliment de les obligacions establertes en l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació. No obstant això, l’usuari/a consenteix l’ús de les cookies que ens permetin la comunicació entre l’equip de l’usuari/a i la xarxa, prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari /a, l’autenticació o identificació d’usuari/a (únicament de sessió), donar seguretat de l’usuari/a, sessions de reproductor multimèdia, sessions per equilibrar la càrrega, la personalització de la interfície d’usuari/a i de complements (plug-in) i intercanviar continguts socials.

De totes maneres, l’usuari/a si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

Comunicacions comercials per a correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre MAR DE SOMNIS i l’USUARI/A és per mitjà de l’adreça electrònica facilitada, li informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS/ES, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal, i en con seqüència, en compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin sigut autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, li informem que l’acceptació de les presents condicions d’ús, implica la seva autorització expressament per a remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant, si vostè no desitja rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic pot oposar-se a les mateixes a l’adreça més amunt indicada o en cada enviament que li remetem.

MAR DE SOMNIS no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personalsque pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

MAR DE SOMNIS pot modificar les presents polítiques de privadesa per a adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

E. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’usuari/a aquesta pàgina Web volem oferir-li tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’algun a manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari/a.

L’usuari/a assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de MAR DE SOMNIS per causes de força major, inclosos els errors tecnològics propis o aliens derivats de l’estat actual de la tecnología.

L’usuari/a assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari/a a mantenir indemne a MAR DE SOMNIS per qualsevol reclamació derivada,directa o indirectament de tals fets.

L’usuari/a assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal,obligant-se l’usuari/a a mantenir indemne a MAR DE SOMNIS per qualsevol reclamació derivada directa o indirectament de tals fets. MAR DE SOMNIS queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, així com, tampoc garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web,ja siguin propis, de tercers, o enllaços a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos. MAR DE SOMNIS queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’ incompliment per part de l’ USUARI/A de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualsevol altra reclamació per incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI/A reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integrament i expressa.

L’USUARI/A és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona

I. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 6/6/2017

En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació; si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot posa-se en contacte amb nosaltres en les dades amunt indicades.