Política de privacitat

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de MAR DE SOMNIS que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari en tot moment i no recaptar informació innecessària sobre l’Usuari. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic amb la finalitat de què ens sol·liciti qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. Les seves dades seran objecte de tractament i incorporades als nostres fitxers de “Gestió”, com a titulars i responsables de les mateixes per a la prestació dels serveis contractats així com per tramitar la seva alta com a usuari del portal web MAR DE SOMNIS. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius. Així mateix li informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals de menors de 14 anys sense el consentiment dels pares o tutors legals. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a MAR DE SOMNIS o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers.

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, algunes són absolutament necessàries per poder dur a terme els serveis que li oferim. La nostra plana web recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diferents formularis de registre adreçats de manera individualitzada i personalitzada a cada un dels perfils de potencials usuaris dels nostres serveis.

En el moment del registre com a usuari, li sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat de facilitar l’accés al cercador de l’oferta de lleure del nostre portal. En el moment d’omplir la butlleta d’inscripció, li sol·licitem les seves dades personals així com les dels participants o menors al seu càrrec que realitzaran l’activitat de lleure amb la finalitat de gestionar el servei contractat. En conseqüència ens atorga el consentiment exprés per al tractament de les dades personals facilitades i, en el cas de què ens especifiqui, en el camp d’observacions de la butlleta, alguna dada de salut o que pugui tenir la consideració de sensible a efectes de la LOPD, aquestes s’utilitzaran per tramitar la inscripció. Per tant, MAR DE SOMNIS no fa un tractament directe d’aquestes dades, sinó que només s’utilitzarien de manera accessòria i incidental a la finalitat principal: la gestió de la inscripció. MAR DE SOMNIS mantindrà la més absoluta confidencialitat d’aquestes dades i sols s’utilitzaran de manera interna i amb l’única finalitat de tramitar la inscripció. Així mateix, li informem que les seves dades personals i les facilitades en les butlletes d’inscripció, incloses, si és el cas, de les dades de salut, seran tractades per l’equip  responsable de l’oferta de lleure per tramitar i gestionar l’estada i l’activitat.

Les imatges contingudes en les fotografies preses en el transcurs de les activitats organitzades en les què puguin participar els menors al seu càrrec com colònies, festivals, activitats, jornades infantils i juvenils o similars formen també part dels nostres fitxers i, per tant, sol·licitem el seu consentiment per a la seva publicació a la nostra plana web amb l’única finalitat de donar difusió a les activitats organitzades per MAR DE SOMNIS, sense que en cap cas puguin ser utilitzades per a finalitats comercials o lucratives. MAR DE SOMNIS no es responsabilitza de l’ús que de les imatges en puguin fer tant els col·lectius organitzadors de les activitats de lleure com les Instal·lacions a on es desenvolupen les esmentades activitats ni del compliment per part de cap d’aquestes entitats dels requisits exigits per la normativa vigent de Protecció de Dades. En qualsevol cas, MAR DE SOMNIS s’exonera de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per l’ús indegut o no autoritzat de les imatges preses sense consentiment exprés del seu titular. MAR DE SOMNIS es reserva el dret a decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals

En qualsevol moment pot oposar-se als nostres enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts legalment, dirigint-se per escrit a MAR DE SOMNIS – Responsable Protecció de Dades – Rambla Catalunya 52, principal 2a 080017 de Barcelona (Espanya), aportant-nos còpia del seu D.N.I. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat a les mateixes fins que MAR DE SOMNIS ho consideri oportú i mentre sigui escaient a la finalitat per la que es van obtenir.

Comunicacions de dades

MAR DE SOMNIS li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos en què l’usuari ens ho autoritzi expressament i en els legalment previstos. Seguretat de les seves dades personals Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que MAR DE SOMNIS ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial decret 1720/2007 regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Cookies

Aquesta pàgina Web pot utilitzar cookies però que en cap cas es tracten dades de caràcter personal, ni són utilitzades amb finalitats publicitàries, i que per tant queden exceptuades del compliment de les obligacions establertes en l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació. No obstant això, l’usuari consenteix l’ús de les cookies que ens permetin la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari, l’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió), donar seguretat de l’usuari, sessions de reproductor multimèdia, sessions per equilibrar la càrrega, la personalització de la interfície d’usuari i de complements (plug-in) i intercanviar continguts socials. De totes maneres, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

Comunicacions comercials per a correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre MAR DE SOMNIS i l’ USUARI és per mitjà de l’adreça electrònica facilitada, li informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal, i en conseqüència, en compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin sigut autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, l’ informem que l’acceptació de les presents condicions d’ús, implica la seva autorització expressament per a remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant, si vostè no desitja rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic pot oposar-se a les mateixes a l’adreça més amunt indicada o en cada enviament que li remetem. MAR DE SOMNIS no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web. MAR DE SOMNIS pot modificar les presents polítiques de privadesa per a adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.