“El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona inicia un estudi adreçat a nens / nois entre 6 i 18 anys, amb epilèpsia i amb simptomatologia compatible amb un TDAH. L’estudi està supervisat per la Dra. Victoria San Antonio, així com per la Dra. Anna López Sala, investigadora del projecte del Servei de Neurologia i de la Unitat d’Epilèpsia Refractària de l’Hospital Sant Joan de Déu.

L’objectiu principal d’aquest estudi és valorar l’efecte del tractament farmacològic amb metilfenidat juntament amb informació i recomanacions cognitiu-conductuals a pares i mestres (protocol de rutina d’actuació del TDAH) a l’hora de tractar la simptomatologia TDAH en pacients amb epilèpsia.

Com a objectius secundaris es busca analitzar si hi ha relació entre la presència de dificultats atencionals i altres variables a través d’un screening, i correlacionar la capacitat de detectar aquestes dificultats atencionals mitjançant l’escala Epitrack Júnior amb l’obtinguda aplicant els criteris de TDAH de DSM-V i els qüestionaris Rating TDAH i CBCL per a pares i mestres.

  • Els resultats que esperem observar als 6 mesos.
  • La seva participació en l’estudi no li suposarà cap despesa addicional, llevat de el grup tractament que haurà de costejar-se el fàrmac. No està previst compensació econòmica
  • Es realitzaran estudis neuropsicològics i escales funcionals previs a l’inici de l’tractament, als 3 mesos i als 6 mesos. La medicació tindrà el cost estipulat pel sistema sanitari.
  • Les exploracions cognitives no tindran cap cost per a les famílies.
  • L’estudi ha estat aprovat pel Comitè d’Ètica de la Investigació, d’acord amb la legislació vigent.

Terminis:

  • La fase de reclutament termina el 15 de desembre 2019.
  • El temps d’intervenció serà de 5-6 mesos.
  • A finals del curs es tornaran a administrar els qüestionaris de conducta a família i centre escolar.

Les persones interessades poden contactar directament amb la neuropediatra de l’estudi: Jesica Exposito (jexposito@fsjd.org).