Panoràmica sobre l'Epilèpsia

Panoràmica sobre l’Epilèpsia és una campanya d’informació al pacient i els seus familiars sobre les diferents alternatives terapèutiques presents i assaigs clínics. A la pàgina web hi ha informació sobre les teràpies aprovades i sobre les xerrades ofertes per especialistes en epilèpsia que s’ofereixen en diferents ciutats de l’estat., així com resums de les xerrades prèvies i documents audiovisuals i testimonis.

La campanya està coordinada per Mar de Somnis i organitzada en cada destinació per l’Associació local i hi participen els referents en epilèpsia dels centres més propers.