Informació que pot resultar interessant: Reducció de la jornada laboral per cuidar un menor de 12 o anys o amb algun tipus de discapacitat

      La Guia de prestacions i serveis de la Generalitat de Catalunya  és una iniciativa que...