Ángeles Trell

Ángeles Trell
Assessoria Jurídica
Location: Barcelona

L’Ángeles és un equilibri fantàstic entre el rigor de les formes i les lleis i un caràcter obert i sensible a qualsevol preocupació humana. Ella s’ocupa del marc jurídic i legal que ha de tenir l’Associació de cara a l’administració i les persones sòcies